wp-1-1-no-f

Prosjektet PolkaNorski

Studie av språkutvikling hos tospråklige barn i Polen og Norge

Hvem kan delta i prosjektet?

Foreldre med barn som

  • er 18–35 måneder gamle, 
  • har kontakt med det polske språket,
  • bor i Norge, 

kan delta i vårt forskningsprosjekt!

Hva innebærer det?

Deltakelsen foregår online og består av to deler.

Del en

Du skal:

  • fylle ut et spørreskjema om barnets språkmiljø (15 minutter),
  • krysse ut ord barnet kan på en liste over norske ord (ca 5–20 minutter).

Innen en uke får du et gavekort som gir deg to måneders tilgang til Trall, en musikkapplikasjon for barn og voksne, og en lenke til den andre delen av studien.

Del to

Du skal:

  • krysse ut ord barnet kan på en liste over polske ord (ca 5–20 minutter).

Når du har gjennomført del to, får du et gavekort i nettbutikken Empik.


Hvorfor skal du delta?

  • Det tar ikke så lang tid å fylle ut spørreskjemaene.
  • Det gir deg en mulighet til å tenke over hva barnet ditt kan.
  • Du bidrar til forskning om flerspråklige barn.
  • Som takk for deltakelsen får du gavekort fra oss!

Selv om barnet ditt bare kan 2–3 ord, er svarene dine veldig viktige for oss!


Hvem står bak prosjektet?

Prosjektet er utviklet av  MultiLADA-teamet ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Warszawa i samarbeid med OsloMet og MultiLing, Universitetet i Oslo. Hvis du har spørsmål om prosjektet, send dem til: badania.polkanorski@psych.uw.edu.pl.