irmik3

Inwentarz Rozwoju Mowy i Komunikacji III

Dla rodziców dzieci w wieku 34–48 miesięcy

Zespół badawczy MultiLADA (z Uniwersytetu Warszawskiego) zaprasza do udziału w badaniu naukowym. Chcemy dowiedzieć się, jak dzieci w wieku 34-48 miesięcy używają języka polskiego. Zależy nam na udziale możliwie dużej grupy rodziców, bo pozwoli nam to lepiej zrozumieć rozwój językowy dzieci.

Zapraszamy rodziców/opiekunów dzieci w wieku 34–48 miesięcy, które mówią po polsku.


Nasze badanie pozwoli w przyszłości lepiej pomagać dzieciom, które mogą mieć problemy z rozwojem mowy i porozumiewaniem się. Badanie jest anonimowe, nie będziemy „mierzyli” (ani oceniali) rozwoju językowego poszczególnych dzieci, a zebrane dane będziemy analizowali jedynie zbiorczo.


Państwa udział polega na wypełnieniu dwuczęściowego kwestionariusza online: pierwsza część dotyczy ogólnych informacji o rozwoju i środowisku językowym Państwa dziecka, a druga — Jego umiejętności językowych. Wypełnienie całości powinno Państwu zająć ok. 15 minut, a na koniec czeka na Państwa drobny upominek.


Badanie prowadzone jest w ramach projektu StarWords, realizowanego na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt StarWords uzyskał akceptację Komisji Etyki Wydziału Psychologii UW. Państwa udział jest anonimowy; nie pytamy o żadne Państwa dane osobowe.

Jeżeli chcieliby Państwo skontaktować się z nami w związku z tym badaniem, prosimy o maila na adres projekt.starwords@psych.uw.edu.pl.

Zgoda na udział w badaniu: